Kan stoppe kirkebetaling

Bjørgvin bispedømmeråd kan sette en stopper for betaling for brudevielser og begravelser i kirkene i Bergen.