Herreklubbene unngår kvinner

Bare tre av ti allmennaksjeselskaper oppfyller kravet om 40 prosent kvinner i styrerommet. Mange har ikke en eneste en.