Takker nei til 100 millioner

I et hemmeligstemplet notat skriver NHH-professor Knut Boye at Bergen kommune taper 100 millioner kroner ved å slå Gaia sammen med HSD, i stedet for å selge til britiske Arriva.