• NYE REGLER: I framtida kan det bli forbode å køyre farleg last i tettbygde strok. Natt til tysdag hamna ein lastebil med aluminiumslagg utfor vegen ved Vadheim. <p/> ARKIVFOTO: ODDLEIV APNESETH

Vil ha farleg gods vekk frå byområde

Transportørar av farleg gods kan i framtida bli pålagt å køyre utanom byar og tett folkesette område.