Borgermesterfruens by

Bodil Friele er glad i husene på Fjellsiden, og ville vist de til en turist fra sjøsiden.