Det historiske vedtaket

Slik lød det historiske vedtaket som Stortinget enstemmig vedtok på formiddagsmøtet den 7.juni 1905. Det er i siste bisetning, etter komma, dramatikken ligger.