Mest vekst mellom Bergen og Stavanger

Området mellom Bergen og Stavanger vil veksa mest på Vestlandet. Førde-Flora vil og få vekst, og det same vil beltet frå Ålesund via Molde til Kristiansund.