Opplevelsen av krigsutbruddet

Huset i Thormøhlens gate 3 A ble overtatt av tyskerne. Ingolf Øvretvedt med konen Oline og fire barn måtte flytte opp på hytten i en periode sommeren 1940.