IT-høyskole legges ned

For få søkere til IT-studier ved NITH gjør at 150 studenter i Bergen og Stavanger må endre sine fremtidsplaner.