Handelsgym overlever

Bergen Handelsgymnasium blir likevel ikke nedlagt. I stedet vil fylkesrådmannen erstatte Lønborg videregående og Tanks med en ny storskole.