Nesten full boikott på Kleppestø

Hundre tiendeklassinger boikottet tirsdagens nasjonale prøve i engelsk på Kleppestø ungdomsskole. Bare 11 elever gjennomførte prøven. På andre skoler tok alle elevene prøven.