• ULUKKER I VENTE: Meir ekstremver kan gje fleire fjellskred, leirras og steinsprang i framtida. Bilete er frå steinspranget i Mundheimsdalen våren 2003. Her gjekk det utruleg nok bra, både med hus og folk.<p/>ARKIVFOTO: RUNE SÆVIK

Forskarane ventar fleire kjempeskred

Dei neste 100 åra kan vi vente at ti store skredulukker vil ramme Norge. Kvart ras kan ta fleire titals liv. I Stryn skal forskarar no granske følgjene av auka rasfare på grunn av meir ekstremt vêr.