- Flaggruten blir ikke nedlagt

Til tross for underskudd og spekulasjoner garanterer HSD for at Flaggruten lever også etter nyttår.