Grotesk krav for vassmåling

Huseigaren nedanfor Hangursbanen må grava opp hagen sin for titusenvis av kroner for å få lov til å betala vassrekninga til Voss kommune.