Strid om selvstyrte skoler

Forslag om selvstyre for skolene vekker strid i Bergen. Nå kan hele opplegget falle.