Med favnen full av Torget

De er pakket i gråpapir, plast og pappruller. Og står i hemmelige hauger på et kontor på Zachariasbryggen. Det handler om forslagene til «Nye Torget». I dag pakkes de ut.