Vestlands-fylka vil styre riksvegane

Med 35 mot fire røyster godkjende fylkestinget i Sogn og Fjordane i går å sende søknad om at tre av fylka i Vestlandsrådet tek over Statens Vegvesen sine oppgåver innan mellom anna riksvegvegsektoren.