S og Fj blir ikkje forsøksfylke

Det blir ikkje noko av eksperimentet med å laga Sogn og Fjordane om til eit byråkratisk forsøksfylke.