Løpske kirkeklokker

Da kirkeklokkene ringte for fjerde time på overtid måtte soknepresten rykke ut for å redde julefreden.