– Bilfører for full til avhør

Mannen (66) bak rattet var så full at han verken kunne avhøres eller gjøre rede for hvor han bor.