Bør varsle sosialen om ubetalt husleie

Huseiere bør varsle sosialkontoret om leietakere som ikke betaler for seg, mener regjeringen. Både Bergen kommune og huseierne har innvendinger mot lovforslaget.