Køyrer over fylkespolitikarane

Samferdsleminister Liv Signe Navarsete overprøver fylkespolitikarane. Rassikringa i Kjøsnesfjorden skal gjennomførast.