To tatt for råkjøring i tunnel

I 14 dager hadde 18-åringen hatt førerkort. Til han i natt blåste gjennom Damsgårdstunnelen.