• NED I DYPET: Brannfolk fra Sentrum og Sandviken brannstasjoner gjør seg kjent i Kloster-garasjen. De bærer med seg en basestasjon slik at de kan kommunisere også helt i bånn. <p/>KNUT EGIL WANG (FOTO)

I garasjen på befaring

16 brannfolk var i går på befaring i Klostergarasjen for å bli kjent i tilfelle brann eller ulykke.