Kommunens kriseledelse følger utviklingen

Bergen kommunes kriseledelse er i beredskap og følger utviklingen i London nøye.