Friele mest omtalt i media

Av alle landets ordførere er Herman Friele (H) den som har klart å skaffe seg mest omtale i media i løpet av det siste halvåret.