Bergen slipper frittstående reklamemontre

Byrådet sier ja til reklamefinansiering av toaletter, busskur og bysykler i Bergen for femten år fremover. Frittstående reklamemontre blir det imidlertid få av.