- Jeg var redd

Øyvind Hauge fortalte i retten at han var redd etter at han varslet om hasjrøyking og pillemisbruk.