Vestland får millioner til grønne hurtigbåter

Vestland fylke får nær seks millioner kroner av regjeringen til satsing på utslippsfrie hurtigbåter.

Publisert Publisert

GRØNN HURTIGBÅT: Flying foil kan bli en av fremtidens utslippsfrie hurtigbåter. Westcon Power & Automation, Brødrene Aa og NTNU regner med at dette fartøyet vil kunne gjøre 40 knop på foiler. Foto: Flying foil (illustrasjon)

  1. Leserne mener

Regjeringen kunngjorde tirsdag at den vil bruke 26 millioner kroner på mer klimavennlige hurtigbåter.

Pengene fordeles på syv fylker, og Vestland fylkeskommune får 5,8 millioner kroner av potten.

Pengene skal brukes til nye kai- og ladeløsninger i Bergen og til planlegging og gjennomføring av innkjøp av nye utslippsfrie hurtigbåter i Sogn og Fjordane.

Satser på nullutslipp

Fylkesutvalget vedtok nylig at alle nye kontrakter på hurtigbåter i Sogn og Fjordane skal ha nullutslippsteknologi.

Samtlige hurtigbåtkontrakter i Sogn og Fjordane skal fornyes i 2022. Innen 2024 skal hele denne flåten med passasjerbåter være utslippsfri.

Les også

Ny FN-rapport er dårlige nyheter for Bryggen

– Tradisjonelle hurtigbåter har fire ganger så høye utslipp av CO₂ pr. passasjer pr. kilometer som flyreiser. Det er et stort potensial for utslippskutt i Norge og internasjonalt ved å utvikle nye energiløsninger for hurtigbåter. Derfor er det ekstra gledelig at regjeringen støtter fylket i det grønne skiftet, sier stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) i en pressemelding.

– Bruker innkjøpsmakten

Tildelingene skjer gjennom Klimasats-ordningen. Midlene skal bidra til utvikling av løsninger for både batteri- og hydrogendrevne hurtigbåter fra Oslo til Finnmark.

Også Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Helge André Njåstad er fornøyd:

– Det er fint å se at Vestland fylkeskommune bruker sin innkjøpsmakt til å skape nye bærekraftige og verdiskapende næringer. Vi klarer ikke å gjennomføre det grønne skiftet hvis selskapene har rød bunnlinje, sier Helge André Njåstad (Frp) i pressemeldingen.

Støtte til bybåtsatsing

Mesteparten av pengene til Vestland fylkeskommune skal brukes på hurtigbåtsatsingen i Sogn og Fjordane.

600.000 kroner av støtten er øremerket nye kai- og ladeløsninger i Bergen sentrum. Ett av målene er å legge til rette for en styrking av de såkalte bybåt-sambandene.

I pressemeldingen uttaler Venstres Terje Breivik at «kun seier er godt nok i klimakampen».

Les også

Klimaet tåler ikke flere nedturer

– Vi må bruke offentlig innkjøpsmakt for å få klimagassutslippene ned, blant annet ved å legge til rette for vekst av nye næringer. Det er fantastisk å se satsingen til fylkeskommunen på nye hurtigbåter, og at nå de får statlig støtte, sier Breivik, som også er nestleder i Venstre.

– Binder sammen fylket

Regjeringen hadde satt av 24 millioner kroner til søknader om klimavennlige hurtigbåter for 2019. Miljødirektoratet mottok søknader for 77 millioner kroner.

– Hurtigbåter binder sammen hele fylket, og da trenger vi å utvikle bærekraftige løsninger. Dette er et glimrende eksempel hvor vi kombinerer klima- og distriktspolitikk, sier stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) fra Sogn og Fjordane.

Fylkesvaraordfører Natalia Golis (MDG) omtaler nyheten som en julegave til det pågående fylkestinget i Sogndal.

GLAD: – Vestland fylke står i front globalt for å handle, ikke bare prate om klimahandling. Vi er utrolig glade for en slik julegave fra regjeringen, sier fylkesvaraordfører Natalia Golis (MDG). Foto: Rune Sævig

– Flott startskudd

– Dette er først og fremst er et flott startskudd til oss i nye Vestland fylke.
Denne fabelaktige nyheten passer godt nå, bare et par uker etter at vi vedtok verdens mest ambisiøse anbudsprogram for utslippsfrie hurtigbåter, skriver Golis i en e-post-kommentar til BT.

Hun fremhever satsingen Vestland fylke har gjort for grønn satsing i passasjertrafikken.

Les også

Elflyene senker klima-argumentene for Hordfast

– Satsingen sikrer ikke bare store, raske utslippskutt og effektiv kollektivtrafikk i regionen. Den vil også gi flere arbeidsplasser i distriktet, løfte frem en verdensledende teknologi og skape eksportverdier som er avgjørende for å opprettholde velferdsstaten og få til globale utslippskutt, sier Golis.

Hun er også fornøyd med at tildelingen sikrer fremdrift i arbeidet med den såkalte «blå bybane»-satsingen i bergensområdet.

– Trenger kjærlighet

Fylkesvaraordføreren fra MDG skryter av regjeringspartiene som nå ser behovene Vestland fylke har for å gjennomføre det grønne skiftet i passasjertrafikken til sjøs.

– Slike store satsinger trenger kontinuerlig nasjonal kjærlighet og fokus, uttaler Golis.

Sogn og Fjordane-politikere fra de fire regjeringspartiene er også fornøyde.

– Dette er gledelig og et tydelig signal om at budskapet vårt har nådd frem. Regjeringen er nå klar til å samarbeide med fylkeskommuner og næringsliv på Vestlandet om å gjøre sjøtransporten på
Vestlandet fossilfri. Det sier Alfred Bjørlo (Venstre), Noralv Distad (Høyre), Frank Willy Djuvik (Frp) og Trude Brosvik (KrF) på vegne av de fire partiene i en felles uttalelse.

Publisert