• HUS PÅ LEKTERAR: 3RW arkitektar og Sandland Holding ønskjer å bygge bustadfelt på vestsida av Store Lungegårdsvannet. FOTO: 3RW arkitektar (illustrasjon)

Vil bygge flytande hus midt i Bergen

Arkitektar vil løyse plassproblem i Bergen på nederlandsk vis.