• UHELDIG: Line Barmen, omsorgssjef i Fjell kommune, seier at formuleringa i brevet er uheldig. FOTO: Paul S. Amundsen

38 tilsette i kommunen fekk brev med to veker svarfrist. Viss dei ikkje svara innan fristen, kunne dei miste jobben.

– I strid med lova, seier advokat Vegard Lund.