Byrådet får ikke flyttet bomstasjonene

Ap-politiker Geir Steinar Dale skjønner ikke hvorfor fylkespolitikerne sa nei til å flytte bomstasjonene, og påpeker at forslaget var basert på deres egne innspill.

Publisert:

BYMANN OG STRIL UENIGE OM BIL: Geir Steinar Dale tror ikke dagens bomstasjoner i Åsane kommer til å bli flyttet med det første, men jobber for å få det til. Foto: Bjørn Erik Larsen

Knapt et sted i Bergen har de nye bomstasjonene møtt større motstand enn helt nord i Åsane. I slutten av april valgte byrådspartiene å lytte til protestene.

Etter forslag fra trafikkplanlegger Helge Hopen gikk de inn for å flytte bomstasjonen i Tellevikvegen til Nordhordlandsbrua, og fjerne to bompunkt på Nyborg.

Forslaget skapte imidlertid sterke protester blant innbyggerne i Nordhordland. Der mener de bergenspolitikerne skubber hele bompengekostnaden over på dem.

Heller ikke fylkespolitikerne lot seg begeistre av byrådet i Bergen sitt forslag. Etter en intens dragkamp i fylkestinget i forrige uke sa flertallet nei.

Status quo

Sp-toppen Jon Askeland slo fast at prosessen hadde vært dårlig.

– Måten Bergen Ap gikk frem på, med å kjøre frem denne løsningen uten dialog med Nordhordland, skapte en situasjon der man satte folk i Nordhordland opp mot folk i Åsane. Det skapte sinne, noe vi også så i fylkestingssalen, sa Radøy-ordføreren.

Geir Steinar Dale (Ap) sier han er skuffet over at fylkespolitikerne stemte ned forslaget deres, og mener kritikken fra Askeland er «urimelig».

– Det forslaget jeg la frem i komiteen var jo basert på delvis innspill fra fylkestingsrepresentanter fra Nordhordland. Så vi ble litt overrasket da de gikk mot det som en selv hadde foreslått.

– Hvilke politikere tenker du på da?

– Dette skjedde i en dialog, så jeg vet ikke om jeg skal gi ut noen navn, svarer han.

LYTTEPOST: Geir Steinar Dale (Ap) lyttet til trafikkplanlegger Helge Hopens og Jørund Vandviks forslag om å flytte flere bomstasjoner. Foto: Bjørn Erik Larsen

– Skapte sinne i fylket

Onsdag skal saken fra byrådet behandles i bystyret i Bergen. Dale innser nå at slaget er tapt for denne gang.

– Forslaget har fått seg et betydelig skudd for baugen. Jeg ser ikke for meg at Statens vegvesen ønsker å gjennomføre dette nå med bakgrunn i det vedtaket som ble gjort på fylkestinget, sier Dale.

– Hva gjør en da?

– Da er det status quo som gjelder.

Status quo betyr blant annet at beboere på Hylkje og Haukås i Åsane må passere bomstasjoner når de kjører innad i sin egen bydel. Dermed risikerer de å betale bompenger når de skal på butikken, eller kjøre barna på trening.

Dale forteller at det i forbindelse med behandlingen av bompengesøknaden ble vedtatt at ordningen skal evalueres. Det betyr at neste mulighet for å få til endringer i hvor bomstasjonene skal stå, tidligst kan skje ut i 2020, om ikke fylket skulle ta opp igjen saken tidligere.

Vil utrede mer

I det største opposisjonspartiet, Høyre, er de ikke overrasket over at forslaget til byrådet falt.

– Byrådet foreslår noe som ikke er kvalitetssikret av fagavdelingen, og fra jeg åpnet sakspapirene for flere uker siden har jeg visst at forslaget er urealistisk å gjennomføre, sier bystyrerepresentant Sara Berge Økland (H).

I onsdagens bystyremøtet fremmer de et forslag om å utrede hele dagens bompengeordning.

– Vi foreslår at bystyret vedtar helhetlig utredning av alle bomstasjonene i bergensregionen, ikke bare i Åsane, sier Økland.

Høyre har i likhet med Ap stemt for dagens bompengeløsning i bystyret.

Publisert: