• BLIR ÅSTED: Et større område på Øvsttun gravplass blir sperret av onsdag morgen. Da starter gravearbeidene i Trine Frantzen-saken. Bildet er tatt fra broen ved kapellet og mot Osveien. FOTO: Ørjan Torheim

Ekspert om Trine Frantzen-gravingen: Svært vanskelig å fastslå dødsårsak 15 år etter

Onsdag blir store deler av gravplassen på Øvsttun i Bergen omgjort til et kriminalteknisk åsted.