• BEKYMRET: Politiet vil vite om nødnettet er robust nok, og har sendt brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. FOTO: Elias Dahlen, arkivfoto

Politi og brannvesen stiller likt med private brukere av nødnett

Myndighetene mangler et system som gir politiet førsteprioritet i nødnett.