• KAOS: Trafikken stoppet opp i store deler av Bergen. Dette bildet er tatt i Steinestøveien, en av omkjøringsveiene. FOTO: Vegar Valde

Tunneler stengt i flere timer: Lastebil skapte fullstendig kaos i rushtrafikken

Nå har føreren mistet lappen.