Professor advarer mot Google i skolen

Professor Jill Walker Rettberg mener Bergen kommune selger elevenes personopplysninger for billige digitale verktøy og Google-tjenester.

Publisert Publisert

KRITISK: Professor i digital kultur Jill Walker Rettberg etterlyser debatt om hvordan barn og unges personopplysninger kan lagres på en trygg måte. Foto: Rune Sævig

  1. Leserne mener

Denne høsten har tusenvis av skoleelever i Bergen fått utlevert hver sin nye PC av typen chromebook.

Lav pris gjør det mulig for skolene å kjøpe inn fulle klassesett. På kjøpet får de gratis skylagring på Google sine egne servere i utlandet.

Professor i digital kultur, Jill Walker Rettberg, er svært kritisk til at skolene tar i bruk et slikt verktøy uten å ha en ordentlig debatt i forkant. Hun frykter at private opplysninger om elevene kan misbrukes både på individ- og gruppenivå.

– Det er ikke mer enn en mannsalder siden Norge ble okkupert. En gang vil vi kanskje oppleve et nytt maktskifte som innebærer at vi ikke lenger er et demokratisk samfunn. Da vil dette systemet kunne bidra til at myndighetene kan vite absolutt alt om alle, sier Rettberg.

Les også

PC-en hjelpte Mathias å knekke skrivekoden

KUNNSKAPSRIK: Selv om Jill Walker Rettberg er professor i digital kultur, synes hun det er komplisert å snakke om personvern med de yngste barna sine på åtte og ti år. Foto: Rune Sævig

Enkel i bruk

Chromebook skiller seg fra en vanlig PC blant annet ved at de er enklere å bruke og lagrer de fleste filene på nettet. Operativsystemet er utviklet av Google.

– Skolene velger en løsning som virker billig, men tenker ikke på den egentlige prisen. For disse selskapene er opplysningene om oss langt mer verdifulle enn penger, understreker professoren ved Universitetet i Bergen.

Google har gjentatte ganger avvist at de bruker elevenes personopplysninger kommersielt. Selskapet inngår en egen avtale med skolene som bruker deres tjenester.

Les også

Derfor dropper de digitale dingser

Manipulering av følelser

Men ifølge Rettberg er dette langt fra betryggende.

– Jeg synes ikke personvernreglene er tilstrekkelige. Det Google skriver om i avtalen er direkte identifiserende personopplysninger som navn og alder. Men de snakker ikke om innholdet i e-poster og oppgaver. Her ligger den virkelige utfordringen, sier hun.

I 2014 gjorde Facebook et eksperiment med nesten 700.000 brukere. Halvparten av dem fikk litt flere negative nyheter og oppdateringer i feeden sin enn vanlig, mens den andre halvparten fikk tilsvarende flere positive nyheter.

Etterpå målte Facebook effekten. Det viste seg at de som ble utsatt for negativ påvirkning, skrev flere negative meldinger selv. De som fikk flest positive oppdateringer, skrev mer positivt selv.

– Dette var ikke reklame. Facebook gjennomførte eksperimentet for å forbedre tjenesten sin. Men de endte opp med å manipulere følelsene til flere hundre tusen mennesker. Ingenting i Googles avtaler tilsier at de ikke kan gjøre det samme, sier Rettberg.

ETTERLYSER DEBATT: Jill Walker Rettberg er selv en ivrig bruker av Google sine tjenester. Hun mener kampen om bedre personvern for barn og unge først og fremst bør tas på samfunnsnivå. Foto: Rune Sævig

Dominerer i USA

I USA bruker over halvparten av elevene i grunnskolen Google til lagringstjenester og e-post. Samtidig har en sjettedel av alle barn i grunnskolen og videregående skole en Chromebook.

Her i Norge har flere store kommuner som Trondheim og Drammen skrotet læringsverktøyet Its learning og gått helt over til Google sine plattformer.

Noen hevder at Google-dominansen i dag ikke skiller seg fra den posisjonen Microsoft hadde for noen år siden. Det er Rettberg ikke enig i.

– Forskjellen er at Google har ufattelige mengder informasjon om oss i sin egen skylagring. De kan bruke maskinlæring til å forstå ekstremt mye om enkeltindividers psykiske helse og interesser.

Lokal lagring er mulig

Rettberg mener det er fullt mulig å lagre elevenes arbeid og e-poster innenfor skolen. Å ha egne skylagringssystemer lokalt, nasjonalt eller i regi av EU er også et alternativ, ifølge professoren.

Dette er særlig viktig fordi skoleelevene i motsetning til andre brukere ikke kan velge å la være å bruke Google-plattformen.

– Ingen kan nekte å levere oppgaver som blir lagret i skyen, sier professoren.

Kampen for å sikre barnas personvern må først og fremst gjøres på samfunnsnivå, mener hun.

– Det er utfordrende når alt endrer seg så raskt. Men vi er nødt til å snakke om hva som skjer med de enorme mengdene persondata som vi ikke har kontroll over, sier Rettberg.

AVVISER RETTBERG: – Googles skoletjenester skal gjøre utdanning mer interessant. Vi er ikke ute etter kommersielle fordeler, sier Liz Sproat, som er sjef for G Suite for Utdanning i Europa. Foto: Sandra von Riekhoff / Google

Google avviser bruk av elevdata

Google reagerer sterkt på Rettberg sine synspunkter. Liz Sproat er sjef for G Suite for Utdanning i Europa. Hun avviser all innsamling og kommersiell bruk av elevenes personopplysninger.

– Det professoren sier om datainnsamling er ikke sant. Jeg er mor selv og ville blitt bekymret hvis jeg leste slike uttalelser. Vi driver ingen form for profilering av elevene som bruker våre tjenester. Målet vårt er å gjøre utdanning mer interessant, sier Sproat.

Ifølge Google-sjefen garanterer selskapet at de forholder seg til europeisk datalovgiving og at de ikke selger opplysninger videre til tredjeparter. Googles skoleprodukter er annonsefrie.

Liz Sproat understreker også at all data fra elevenes G Suite-konto kan slettes av skolen når elevene slutter.

– Vi har ingen mål om å beholde disse etter at de er ferdige med skolegangen sin. Googles skoletjenester handler ikke om å gi oss kommersielle fordeler. De handler om å gjøre det lettere å lære, sier hun.

– Vi har tillit til Google

Trine Samuelsberg er kommunaldirektør for skole og barnehage. Hun har full forståelse og respekt for Jill Walker Rettberg sine bekymringer.

– Vi lever i en stadig mer digitalisert verden hvor slike forhold og problemstillinger må vurderes kontinuerlig. Dette ansvaret tar Bergen kommune som skoleier på det største alvor, skriver kommunaldirektøren i en e-post.

Samtidig understreker Samuelsberg at G Suite for Education ble valgt på bakgrunn av pedagogiske vurderinger. Kommunen mener at personvernet til elever og lærere er godt ivaretatt gjennom denne tjenesten.

– Vi har tillit til at Google overholder betingelsene for G suite for Education som er i overensstemmelse med GDPR, skriver Samuelsberg.

Publisert