• KRITISK: Professor i digital kultur Jill Walker Rettberg etterlyser debatt om hvordan barn og unges personopplysninger kan lagres på en trygg måte. FOTO: Rune Sævig

Professor advarer mot Google i skolen

Professor Jill Walker Rettberg mener Bergen kommune selger elevenes personopplysninger for billige digitale verktøy og Google-tjenester.