Ap-leder Jonas Gahr Støre støtte til at Norge skal bosette totalt 10.000 syriske kvoteflyktninger i 2015 og 2016 gjør at det trolig flertall i Stortinget for forslaget. Det har skapt sterke reaksjoner i blant annet Fremskrittspartiet, som mener norske kommuner ikke er i stand til å bosette flere flyktninger enn de gjør i dag.

Ikke alle i partiet er like negative.

— Vi bosetter i dag 350 flyktninger i tillegg til 100 på familiegjenforening. Jeg tror vi skal klare å ta imot disse syriske kvoteflyktninger i tillegg, sier Eiler Macody Lund, byråd for sosial, bolig og områdesatsing i Bergen kommune.

Han har ansvar for å bosette flyktninger med oppholdstillatelse mellom de syv fjell.

Ber regjeringen stille opp

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet at Norge skal ta imot totalt 2120 kvoteflyktninger i 2015 – og at 1.500 av disse skal være syriske. Det betyr at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) i realiteten må bosette 3.500 ekstra syriske kvoteflyktninger i 2015 og totalt 5.000 i 2016. Et regnestykke BT har utført som tar utgangspunkt i antall flyktninger IMDI mener bør bosettes i hver enkelt kommune, viser i så fall at Bergen må belage seg på å ta imot 113 av de 3.500 ekstra syriske kvoteflyktninger i 2015. — Det er et tall vi klarer å oppfylle, sier Macody Lund.

Han legger samtidig ikke skjul på at da må regjeringen stille opp på en helt annen måte enn i dag.

— Det som bekymrer meg er at det følger ikke nok penger med fra staten. Vi får jo integreringstilskudd, men når vi ser hvordan vi bruker det og ser hva slags flyktninger som kommer, så er det ikke nok penger, sier Macody Lund.

Syrerne kommer

De første syriske FN-flyktningene på 2015-kvoten kommer denne uken til Norge. Hittil i år har 551 fått opphold, blant annet etter en opptaksrunde i Libanon. Ytterligere 949 syriske kvoteflyktninger vil få ja i løpet av året, opplyser Utlendingsdirektoratet til Bergens Tidende.

Dermed er regjeringen på god vei til å følge opp avtalen med samarbeidspartiene KrF og V. Under budsjettforhandlingene sist høst ble det enighet om å øke mottaket av syriske kvoteflyktninger i 2015 med 500 – til 1.500. Samtidig kan regjeringen bli tvunget til å håndtere flere tusen nye, syriske kvoteflyktninger i år. Det er trolig flertall på Stortinget for å ta imot 5000 syriske kvoteflyktninger både i 2015 og 2016. SV har fremmet et representantforslag om dette, mens landsmøtene i V og Ap har gjort vedtak om det samme. KrF-landsmøtet skal behandle et lignende forslag om to helger, og Sp vil ventelig gjøre et vedtak i slutten av uken.

Vil hjelpe i nærområdene

De to regjeringspartiene H og Frp er imidlertid negative. Statsminister Erna Solberg måtte, på en pressekonferanse før landsmøtet i helgen, svare på en rekke spørsmål om flyktningene fra krigen i Syria.

— Det er en utfordring å ta imot så mange. Det er først og fremst et spørsmål om det er riktig prioritering av kronene. Skal vi hjelpe de få, fremfor å hjelpe de mange? spør Solberg og viser til at det vil være langt mer effektivt å hjelpe flyktninger i nærområdene.

Hun peker også på at kvoteflyktninger blir prioritert når det gjelder bosetting i kommunene, og at andre flyktninger, som er innvilget opphold, dermed vil sitte fast i mottakene i lengre tid:

— Vi har allerede 1000 syrere og flere tusen andre på mottak som skal bosettes og integreres, sier Solberg som peker på at mange av disse blir fortrengt om man øker andelen kvoteflyktninger, sier Solberg.

Avviser regjeringskrise

1. april var det 5.185 bosettingsklare flyktninger og asylsøkere i landets mottak, og som bare venter på ja i ulike kommuner.

Ingen i Høyre eller Frp kan i dag svare på hvordan de vil løse saken, hvis stortingsflertallet tvinger regjeringen til å akseptere 10.000 syriske kvoteflyktninger i år og neste år.

KrF og V må først forhandle med regjeringspartiene om en løsning. Strander det, kan Stortinget komme til å gjøre et vedtak i løpet av våren. Det kan skje i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett eller som en følge av et eget forslag.

Kilder i Frp sier det er utenkelig at det blir noen form for politisk krise på hvordan de syriske flyktningene skal hjelpes. For Frps del er det ønskelig om regjeringen står på sitt primærstandpunkt. Det betyr i tilfelle at regjeringen aksepterer et eventuelt nederlag, og sørger for å iverksette mottaket av 10.000 syriske kvoteflyktninger innen utgangen av 2016.