Katteskit har drepe 45 lam

Seim-bonde Olav Thorsheim er fortvila.