• KRITISK: Politiet skal få større mulighet til å overvåke mobiltrafikken, uten å måtte be domstolene om tillatelse. Riksadvokat Tor-Aksel Busch er kritisk til forslaget fra justisministeren. FOTO: Aas, Erlend

Anundsen-forslag slaktes av Riksadvokaten

Riksadvokaten mener justisminister Anders Anundsens (Frp) forslag til endringer i loven om overvåking bryter med viktige prinsipper om rettssikkerhet.