• TILBAKE: Lungelege Per Bakke var politianmeldt av Helse Bergen. - Jeg er svært takknemlig for støtten universitetet, rektor og dekan har vist meg, sier Bakke. FOTO: ØRJAN DEISZ

Helse Bergen vurderer søksmål. Ved UiB får Per Bakke ny tillit

I januar henla politiet anmeldelsen mot lungelegen. Nå gir universitetet ham en ny periode som instituttleder.