• LANSERER NYE LØSNINGER: Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) mener Bybanen ikke vil være nok til å dekke transportbehovet i bergensregionen i fremtiden. Han mener en egen løsning med forstadsbane kan komplettere bybanekonseptet. Et slikt forstadstog mener han vil ha gode sjanser til å tiltrekke seg midler fra staten. Når godsterminalen flyttes, ser Rygg for seg at den nye godslinjen kan kombineres med passasjertrafikk.

Vil bytte bybane med tog

Bybanen er ikke nok til å løse transportbehovet i bergensregionen, mener byrådet. Nå vil de utrede togtraseer.