• EVAKUERT: Et stort område ble sperret av da denne gassflasken sto i brann på en arbeidsplass i Husnes. FOTO: JONN KARL SÆTRE

Full utrykning til brann i gassflaske

Redningsmannskapene fikk raskt kontroll på Husnes.