BT vant frem med anke

Da Bergen tingrett bestemte at en Giardia-dom kun skulle gjengis i anonymisert form, anket Bergens Tidende avgjørelsen. Nå har avisen vunnet frem.

Publisert Publisert

FORNØYD: BT-redaktør Øyulf Hjertenes er fornøyd etter at å ha fått medhold i retten om at det ble lagt begrensinger på omtale av en Giardia-dom. Foto: JAN M. LILLEBØ

  • Per Lindberg
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

— Åpenhet i rettspleien er et helt sentralt prinsipp i et fritt og demokratisk samfunn. Derfor har denne saken vært prinsipielt viktig for Bergens Tidende. Åpenhet sikrer domstolene legitimitet, og vi kan ikke akseptere forsøk på å innsnevre denne åpenheten, sier Øyulf Hjertenes, sjefredaktør i BT.

Privatlivets fred

I oktober 2012 gikk Beate Hamre til sak mot Bergen kommune med et samlet erstatningskrav på rundt 14 millioner kroner for en infeksjon hun pådro seg høsten 2004. Da ble drikkevannet i Bergen kommune forurenset av Giardia-bakterier.

Hamre er kjent advokat i Bergen og har vært omtalt i media i en årrekke når hun har bistått klienter i straffesaker. Søksmålet ble omtalt med hennes navn.

I april 2015 avsa retten dom, der Bergen kommune ble frikjent. Bergen tingrett bestemte at dommen kunne gjengis, men uten at Beate Hamres navn ble nevnt. Retten begrunnet dette med hensynet til privatlivets fred, ettersom dommen inneholdt sensitive personopplysninger.

Hovedregelen er at en rettsavgjørelse er offentlig.

Til Høyesterett og tilbake

BT var uenig i at det var retten, og ikke avisen, som skulle bestemme om Hamres navn skulle omtales i forbindelse med dommen. BT mente at anonymiseringspåbudet utgjorde et inngrep i pressens ytringsfrihet og om påbudet var «nødvendig» i et demokratisk samfunn. Avisen anket tingrettens beslutning, men tapte i Gulating lagmannsrett. BT anket videre til Høyesterett, som opphevet lagmannsrettens kjennelse.

Saken gikk dermed tilbake til lagmannsretten, som nå har gitt avisen medhold i at det var feil av tingretten å avsi dommen med krav om at Hamres navn ikke skulle omtales i avisen. Hamre fikk medhold av en dommer, mens BT fikk medhold av to. Lagmannsretten har nå bedt Bergen tingrett om å avanonymisere avgjørelsen.

Retten delte seg

De to dommerne som ga BT medhold legger til grunn at avisen «vil foreta de nødvendige vurderinger i henhold til egne etiske retningslinjer, både når det gjelder spørsmålet om hvilke opplysninger fra dommen som i tilfelle skal offentliggjøres, og om det er nødvendig å identifisere Hamre på nytt med navn.»

Mindretallet, den ene dommeren, mener at Hamres behov veier sterkere enn allmennhetens. Mindretallet peker på at hele dommen er gjort tilgjengelig for BT og at allmennhetens behov for innsyn dermed er ivaretatt, selv om hennes navn er utelatt.

Hamres prosessfullmektig er advokat Karoline Henriksen. Hun ønsker ikke uttale seg til BT.

Er tilfreds

Avisens redaktør er fornøyd med avgjørelsen.

— Giardiasaken og dens etterspill har stor allmenn interesse i Bergen. Hvis Bergen tingrett mente det var sensitive opplysninger i dommen som burde unntas offentlighet, kunne retten ha sørget for det. I stedet ble navnet på saksøkeren anonymisert, uten at det forelå noen gode grunner til å gjøre det. Derfor er jeg tilfreds med at lagmannsretten har tatt vår anke til følge, og lyttet til våre innsigelser, sier Øyulf Hjertenes.

BT-redaktøren mener det er viktig at domstolene har et aktivt forhold til ytringsfriheten, og sikrer at terskelen for å unnta saker eller opplysninger fra offentligheten ikke blir lav.

— Det som skjer i rettsvesenet er ikke bare en sak mellom partene og domstolen, det er en sak for hele samfunnet, sier han.

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent
BT anbefaler

Politiet på Vestlandet får 57 nye stillinger: Her skal de jobbe

Politiet i Voss og Os har ikke vært bemannet om natten med aktive patruljer. Det blir det slutt på.

LES SAKEN

Sakene flest leser nå

  1. Fra mandag kjører Tide åtte busser, men de vet ikke hvilke ruter de vil dekke

  2. Hundrevis samlet utenfor Ikea: – Folk står klynget inntil hverandre

  3. Åtte nye smittede i Bergen

  4. Hun sier gjentatte ganger: «Du må ikke se ned. Du må ikke se ned, Morten» ... Men jeg har allerede sett det.

  5. – Direkte arrogant, sier fylkespolitiker om Abid Rajas besøk i Bergen

  6. Flere koronasmittede har reist på tvers av landet med fly og tog