• MANGE SØKJARAR: 296 personar har søkt på dei 17 turnuslege-stillingane i Helse Førde. FOTO: TERJE ULVEDAL

300 søkjarar til 17 stillingar

Helse Førde klarer nesten ikkje handtere søknadsbunken. For mange utdannar seg til lege, meiner fagdirektør.