Brannutrykning til Zachen

Sprinkleranlegget utløst.