Gir seg som direktør etter varslersak

16 ledere skal ha sluttet som følge av Vidar Vies lederstil i Helse Førde. Nå blir han spesialrådgiver.