Dette krever politiet av foreldrene til tenåringer

Politioverbetjent Monica Mørk roser byens ungdom og kommer med en oppfordring til foreldrene foran vinterferien.