• TRYGG: Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet mener at de er på juridisk trygg grunn for måten de bruker veitrafikkloven på for å frata føreretten til cannabisbrukere. FOTO: Håvard Bjelland, arkiv

– Å frata noen føreretten på grunn av manglende edruelighet er ikke straff. Det er et forebyggende tiltak.

Politidirektoratet avviser at de misbruker loven når de gjør hasjrøykere til fotgjengere.