Høyres etikkutvalg gikk av i protest

Bergen Høyres etikkutvalg skulle lære politikerne å oppføre seg. I høst endte det med at utvalget trakk seg fra sine verv, i protest mot partiledelsen.

ÅRSAKEN: En av grunnene til at etikkutvalget ble nedsatt, var den brutale maktkampen i Bergen Høyre rundt Bybanen og byrådslederposisjonen. Her avlegger daværende byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen sin stemme på nominasjonsmøtet i oktober 2014, en avstemning hun tapte, og deretter gikk av. På Stolt-Nielsens venstre side er daværende lokallagsleder Kenneth Stien. Eirik Brekke (arkiv)

«Høyre skal lære å oppføre seg» het det da BT skrev om etikkutvalget som ble satt ned i september 2014.

I etterkant av bybanebråket og byrådslederstriden i Bergen Høyre, ønsket hovedstyret å rydde opp og få bedre retningslinjer. Derfor ble et eget utvalg satt ned, med oppdrag å utarbeide følgende:

  • Kurs for folkevalgte og tillitsvalgte
  • Lederplakat
  • Retningslinjer for etikk
  • God organisasjonspraksis
Les også

Les mer: Høyre skal lære å oppføre seg

«Det mangler vilje»

I september i år sendte de tre gjenværende medlemmene i etikkutvalget et brev til lokallagsleder Anne Lorgen Riise, med tittelen «Fratredelse av verv i Bergen Høyres organisasjons- og etikkutvalg».

Der skildret utvalget flere problemer med å avholde etikkskolering av Høyres politikere. Det første kurset, der de nye folkevalgte skulle skoleres etter kommunevalget i 2015, måtte avlyses på grunn av dårlig påmelding.

«(Utvalget) har gjentatte ganger tatt opp nødvendigheten av å gjennomføre ovennevnte skolering» skrev de, og fortsatte med at «vår opplevelse er at det mangler vilje til å la etikkutvalget få fullføre den oppgave og det mandat vi har blitt tildelt av partiets organer».

Utvalget la derfor ned sine verv, og konkluderte: «En slik avslutning på vårt oppdrag finner vi beklagelig».

Brevet var signert de tre gjenværende medlemmene av utvalget: Alfa Sefland, Ole Martin Skilleås og Birthe Eriksen. To medlemmer hadde da sluttet tidligere på grunn av flytting og familiære årsaker.

TRAKK SEG: Alfa Sefland var leder for organisasjons- og etikkutvalget. Hun har også sittet i arbeidsutvalget til Bergen Høyre. Privat

Ville kurse om habilitet

Leder for utvalget, Alfa Sefland, bekrefter at utvalget la ned sine verv og sendte brevet, men ønsker ikke å si noe mer om bakgrunnen.

– Utvalget la frem flere tiltak, deriblant bedre varslingsrutiner og en egen kandidatavtale, som ble iverksatt. Det eneste tiltaket som ikke ble gjennomført var etikkskolering, sier hun.

– Hva gikk det ut på?

– Opplegget som var utviklet til dette formålet fokuserte på felles rolleforståelse og forventinger til folkevalgte og tillitsvalgte, for hvordan man opptrer når man representerer partiet, og diskusjon rundt hvordan man unngår situasjoner der det kan stilles spørsmål ved interessekonflikter eller habilitet.

– Opplevde du at dere ble motarbeidet av ledelsen når det gjelder dette punktet?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i.

Korrupsjonsanklager

I tillegg til maktkamp, har Bergen Høyre opplevd flere saker det det er blitt stilt spørsmål ved politikeres etikk og moral. To sentrale politikere er blitt siktet for korrupsjon i perioden. En siktelse er frafalt, den andre, mot tidligere ordfører Trude Drevland, venter fortsatt på påtalemyndighetens innstilling.

Etikkskoleringen til Bergen Høyre var blant annet ment å hjelpe politikerne til å unngå å havne i den type situasjoner.

Etter katastrofevalget i 2015 nedsatte Bergen Høyre en «havarikommisjon» ledet av Oddvard Nilsen, som skulle foreslå forbedringspunkter til neste valg.

En av konklusjonene fra Nilsen-utvalget var at «Bergen Høyre må fortsette den prosessen som allerede er valgt i henhold til etikkskolering og skoleringer som er rettet mot den individuelle politikerens rolleforståelse»

Les også

Drevland mener hun ble forhåndsdømt av Høyre-kolleger i Bergen

- UDRAMATISK: Leder i Bergen Høyre, Anne Lorgen Riise, mener utvalget har levert og gjort ferdig sitt arbeid. Ørjan Deisz

– Har levert

Leder i Bergen Høyre, Anne Lorgen Riise, har følgende kommentar til etikkutvalgets avgjørelse om å trekke seg:

– Jeg opplevder det som udramatisk. Utvalget ble satt ned med et mandat om å utarbeide et opplegg for opplæring i partikultur. Det har de jobbet med og levert på en god måte.

– Men de mener tydeligvis at partiet ikke har fulgt opp på en god måte?

– Vi gjennomfører arbeidet med å bygge en positiv partikultur på en kontinuerlig basis.Vi har hatt ulike arrangementer der dette har vært tema, senest i høst. Det er ingen uenighet om at dette er viktig, og vi driver opplæring i partiet i likhet med alle andre partier, sier Riise.

Hun peker også på at Bystyrets kontor har etikkopplæring for alle nye bystyremedlemmer. Påstandene i brevet vil hun ikke kommentere.

– Jeg har ikke behov for å kommentere et brev som andre har skrevet, sier hun.