Politimesteren: - Situasjonen var uholdbar

Politimester Kaare Songstad legger ikke skjul på at dagens VG-oppslag går innpå ham.

Publisert:

PÅ JOBB: Kaare Songstad er politimester i Vest politidistrikt. Lørdag måtte han på jobb og svare mediene etter at VG omtalte et varsel om politidistriktets innsats for å avsløre grov narkotikakriminalitet. Foto: ELIAS DAHLEN

Lørdag skrev VG om et varsel fra en erfaren politimann i Bergen. Han skriver at spanerne ved Seksjon for organisert kriminalitet har hatt stående ordre om ikke å aksjonere i grove narkotikasaker fordi politiet ikke hadde kapasitet til å etterforske disse. Politimester Kaare Songstad tok imot BT lørdag ettermiddag og svarte på spørsmål for den nye varslersaken i Vest politidistrikt.

– Situasjonen uholdbar

– Det var ikke kjekt å våkne til dette, og det er klart uheldig med ytterligere en sak om interne forhold hos oss som når avisforsidene. Jeg kan ikke kommentere konkrete forhold i varselet, og det er ugreit at varselet sirkulerer i media, men i årene 2013–2015 var situasjonen uholdbar. Det var mange gamle saker som ikke var avgjort på Seksjon for organisert kriminalitet. Arbeidspresset var ekstremt hos etterforskere og jurister, og ledelsen måtte gjøre noe. Det var helt nødvendig med omprioriteringer, og det skal vi fortsette med. Men det kan være vanskelig å begrunne og kommunisere våre valg innad og utad.

Les også

Rapport: Bergenspolitiet dropper narkotikasaker

– Hvordan prioriterer dere i dag?

– De siste årene har vi hatt en rekke saker der barn har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold. Dette er saker som skal prioriteres. I dag arbeider 32 etterforskere med slike saker, i fjor var tallet 16. Vi ligger på landstoppen i tilrettelagte avhør av barn. Disse sakene har ført til at ressurser er blitt omdisponert. I årene 2013–2015 var vi nødt til å bruke folk fra Seksjon for organisert kriminalitet til å etterforske saker der barn var involvert. Prioriteringene fikk konsekvenser. Jeg må understreke at dette ikke er et forsøk på å skyve barn foran meg for å skape sympati ute hos publikum, det handler om en bevisst forskyvning av ressurser til et saksfelt som særlig de siste årene er gitt enda høyere prioritet enn narkotikakriminalitet.

NY SAK: Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt må svare for politiets prioriteringer etter en ny varslingssak. Foto: ELIAS DAHLEN

– Leit å lese

– Hva gjør dere hvis dere i dag får tips om at det ligger to kilo hasj i et hus på Landås?

– Da kvalitetssikrer vi opplysningene, og jeg kan garantere at vi aksjonerer hvis det er grunnlag for det. De som har jobbet på avsnittet over tid har nok merket at det stilles større krav til grunnlaget for operasjoner og en plan før oppstart av nye saker.

Les også

- Vi kan ikke leve med at grove narkosaker ikke blir grepet fatt i

– Er du overrasket over varselet?

– Jeg er overrasket over kraftfullheten i teksten.

– I VG i dag leser vi sitater fra kolleger av deg. Ett av dem lyder slik: «Grunnen til at tjenestemenn er redd for å ta tak i kriminalitet, er at man frykter å få kjeft eller irettesettelse.» Hva tenker du?

– Det er leit å lese slike uttalelser. Vi som ledere må bli tydeligere til å begrunne våre valg, og det er jobbet aktivt med å tilrettelegge for at medarbeidere skal kunne si fra og gjerne være kritiske. Dette er en forutsetning for god drift av politidistriktet.

– Grove narkotikaforbrytelser blir prioritert

– Er dere flinke nok til å gi ros til politifolk som gjør en god jobb eller avdekker kriminalitet?

– Helt sikkert ikke, her kan vi nok alltid bli bedre, men ansatte skal i hvert fall ikke være redd for å komme med kritikk.

Les også

Fagforeningsleder: Riktig å prioritere vekk grove narkosaker

– Byrådslederen sier til BT lørdag at han ikke kan leve med at politiet ikke tar tak i grove narkotikaforbrytelser. Hva tenker du om det?

– Grove narkotikaforbrytelser blir prioritert. Det har de alltid blitt, og det vil de også bli i fremtiden, men vi har vært gjennom en spesiell periode og hatt en spesiell situasjon der det har vært nødvendig med omprioriteringer. I 2017 er måltallene våre tilbake på relativt høyt nivå sammenlignet med i år. Vi er nødt til å finne en balanse der vi kan etterforske både narkotikakriminalitet og vold og overgrep mot barn.

Les også

På lag med langerne

Forberedt på tøffe tak

– I et brev går det frem at varsleren ikke har tillit til din håndtering av varselet.

– Det er ikke noe kjekt å høre. Jeg har lest begrunnelsen, men kan ikke gå inn på det. Da er vi inne i selve varselet. Nå har vi gode rutiner på varslingssaker her i politidistriktet. Varslingsgruppen har levert sin rapport, og det er Politidirektoratet som eier den. Jeg må få understreke at vi ikke venter på svar fra direktoratet før vi gjør forbedringer internt.

– Hvor mange folk trenger du for å gjøre den jobben publikum forventer du skal gjøre?

– La meg si det slik: Den nåværende ressurssituasjonen har ført til harde prioriteringer. I et styringsdialogmøte med Politidirektoratet har jeg informert om situasjonen.

– Hvor mange varslingssaker har dere i politidistriktet?

– Det er denne ene, ikke flere.

– Angrer du på at du tok jobben som politimester i Vest politidistrikt?

– Nei. Jeg visste det ville bli tøffe tak, men jeg har ikke angret en dag. Heller ikke i dag. Prioriteringer er en del av oppgaven som leder i politiet. Valgene er noen ganger ikke enkle, men de må gjøres.

Politidirektøren forstår at folk reagerer

Politidirektør Odd Reidar Humlegård skriver i en pressemelding lørdag at Politidirektoratet ser alvorlig på det som kommer frem i varselet.

– Varselet er fulgt opp i henhold til gjeldende instrukser. Vi har nylig oversendt et brev med åtte oppfølgingspunkter omforent med politimesteren.

Humlegård understreker videre at alvorlig narkotikakriminalitet er et prioritert område.

– Samtidig har distriktet vært i en krevende situasjon med knappe ressurser til etterforskning og påtale, sier politidirektøren.

Han viser videre til at politidistriktet har hatt store restanser i straffesaksbehandlingen, men at dette nå er i bedring.

– Jeg har selv nettopp besøkt Vest politidistrikt blant annet for å få en gjennomgang av varslersaken og straffesaksporteføljen. Det vil fortsatt være behov for å gjøre tøffe prioriteringer, og jeg skjønner at både medarbeidere og borgere reagerer på enkeltutslag av slike vurderinger.

Publisert: